Poligrozd Propast na Imperijata – Vizantiska lekcija 1 del (downloaded video)