За Кружокот

%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%beabout

„Политички Гроздобер” или скратено „Полигрозд” претставува доброволно здружение на млади студенти, правници и мислители со сопствен став по прашањата поврзани со политиката, филозофијата и теологијата, државното управување и системско уредување, јавната администрација, геостратегијата, идеологиите, безбедносни прашања и правото.

ИСКОН НА ПОЛИТИЧКИ ГРОЗДОБЕР

УСТАВ НА ПОЛИТИЧКИ ГРОЗДОБЕР

ЦЕЛИ НА ПОЛИТИЧКИ ГРОЗДОБЕР

 

2ornament