АНАДОЛИЈА

02

  • ЖИТЕЛСТВО: 50 милиони.
  • ВАЖНИ КОПНЕНИ ПАТИШТА: во минатото западниот дел од Персискиот пат, Патот Е-80, Патот Е-90 и Патот Е-87.
  • ВАЖНИ МОРСКИ ПРИСТАНИШТА: Измир, Мерсин, Чанак-кале, Измит, Самсун.
  • РЕСУРСИ: железо, хром, јаглен.
  • СРОДНИ ЕТНОЗАЕДНИЦИ: Македонци со мохамеданска вероисповед познати како Торбеши, Валахади, Помаци населени во областите на Магнезија/Маниса, Пруса/Бурса, Смирна/Измир(Каршијака).
  • ГЕОПОЛИТИЧКА ОПРЕДЕЛЕНОСТ: Освен кај населението во областите околу крајбрежјето на Мраморното Море, кај останатото преовладува земјено-телурократска мисла.
  • ИСТОРИСКИ ПЕРИОДИ ПОВРЗАНИ СО МАКЕДОНИЈА(во анализа и подготовка)