КИНА

%d0%ba%d0%b8%d0%bd

  • ВОВЕДЕН ДЕЛ: Во минатото како и денес оваа земја претставува најголема економија во светот. Значително политичката и економската моќ и се намалува по војните со империите од Западна Европа. По светската војна забележува политичко обединување под Мао Цетунг и постепено економско закрепнување. По реформите од 1978 година во кои како водечка личност се истакнува Денг Ксијаопинг, настанува значително голем раст во економијата, за да денес Кина си го поврати статусот на најголема економија во светот. Кина е постојана членка во Советот за безбедност во Обединети Нации. Поседува и нуклеарни боеви глави.
  • НАСЕЛЕНИЕ: 1 373 милиони жители.
  • ОПШТЕСТВО: 91,6 % Хан ; 18,2 % Будисти, 5 % Христијани, 2 % Муслимани ; 56 % од вкупното население е во урбани средини.
  • ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ: Централизам со еднопартиски систем.
  • ЕКОНОМИЈА-БДП: 19 390 милиони (долари).
  • ВОЕНА МОЌ: во просек годишно 2 % од БДП одат во одбрана, вкупно 3 500 000 воени лица од кои активни се 2 330 000 лица.
  • ЈАВНА ГЕОПОЛИТИЧКА ОПРЕДЕЛЕНОСТ: Заедно со Русија најголем поттикнувач и спроведувач на идејата за слободна трговија на целата евроазиска територија.
  • ГЕОПОЛИТИЧКА ПРИПАДНОСТ: Според Макиндеровата теорија за Хартленд/Стожерна земја, територијата се наоѓа во Римленд/Рабна земја.
  • ВАЖНИ ПОЛИТИЧКИ ДОГОВОРИ: Договорот од Нанкинг 1842 година, Договорот од Пекинг 1860 година, Договорот во Тајпеи 1952 година, Ирански нуклеарен договор 2015.
  • ВИД НА ВЛИЈАНИЕ КОН МАКЕДОНИЈА И ПОЛУОСТРОВОТ: Во сегашност крајно поволно.