МИСИР И КИРЕНАИКА

04

  • ЖИТЕЛСТВО: 93 милиони.
  • ВАЖНИ КОПНЕНИ ПАТИШТА: Трансафриканскиот Пат 1 и 4.
  • ВАЖНИ МОРСКИ ПРИСТАНИШТА: Александрија, Порт Саид, Дамиета и Бенгази.
  • РЕСУРСИ: железо, нафта, фосфат, злато.
  • СРОДНИ ВЕРСКИ И ЕТНОЗАЕДНИЦИ: Коптска Православна Црква – Патријаршија – Копти (! постои и во голема мера е завршен процесот на грцизирање).
  • ГЕОПОЛИТИЧКА ОПРЕДЕЛЕНОСТ: Преовладува земјено-телурократска мисла.
  • ИСТОРИСКИ ПЕРИОДИ ПОВРЗАНИ СО МАКЕДОНИЈА(во анализа и подготовка)