СИРОПАЛЕСТИНА И МЕСОПОТАМИЈА

03

  • ЖИТЕЛСТВО: 82 милиони.
  • ВАЖНИ КОПНЕНИ ПАТИШТА: Сирискиот Пат М-5 , Трансизраелскиот Пат, Ирачкиот Автопат 1 , 6 и 11.
  • ВАЖНИ МОРСКИ ПРИСТАНИШТА: Латакија, Тартус, Бејрут, Хаифа, Басра.
  • РЕСУРСИ: нафта, дрво.
  • СРОДНИ ВЕРСКИ И ЕТНОЗАЕДНИЦИ: Мелкитска Католичка Црква – Мелкити (! постои и во голема мера е завршен процесот на грцизирање), Сиријска Православна Црква – Патријаршија.
  • ГЕОПОЛИТИЧКА ОПРЕДЕЛЕНОСТ: Преовладува земјено-телурократска мисла, кај либанско и израелско население има влијание на таласократската мисла.
  • ИСТОРИСКИ ПЕРИОДИ ПОВРЗАНИ СО МАКЕДОНИЈА(во анализа и подготовка)