составен од дела на Полигрозд автори (додадено март 2019)

     1. „ВЕТРИШТА” (РАДОЈКА ТРАЈАНОВА)

     2. „15 ГОДИНИ ОД АТЕНТАТОТ ВРЗ ПРЕТСЕДАТЕЛОТ КИРО ГЛИГОРОВ – МИСТЕРИЈА ИЛИ НАСТАН АД АКТА” (ГОЦЕ АРИЗАНКОСКИ)

     3. „ВАСИЛИЈА – АРХИТЕМА НА НОВОТО ОПШТЕСТВО” (ФИЛИП НАУМОВ РАДОМИРОВ)

     4. „ХИБРИДНИ ВОЈНИ – ИНДИРЕКТНИОТ АДАПТИВЕН ПРИСТАП КОН ПРОМЕНА НА РЕЖИМОТ“ (АНДРЕЈ КОРИБКО)

 

2ornament