СТАРОПЛАНИНСКИ ПОЛУОСТРОВ

01

  • ЖИТЕЛСТВО: 47 милиони.
  • ВАЖНИ КОПНЕНИ ПАТИШТА: Патот Егнатија, Вардарска Долина и Моравска Долина.
  • ВАЖНИ МОРСКИ ПРИСТАНИШТА: Цариград, Солун, Пиреја, Драч, Варна, Сплит.
  • РЕСУРСИ: обработлива земјоделска површина, вода, хидропотенцијал, злато, мермер, дрва, јаглен, олово, цинк, бакар, сребро, железо.
  • ПОБРОЈНИ ВЕРСКИ ЗАЕДНИЦИ: А)ПРАВОСЛАВНИ: Македонска Православна Црква – Охридска Архиепископија (основач Св. Климент Охридски), Бугарска Православна Црква – Патријаршија (основач Св. Борис Бугарски), Српска Православна Црква – Пеќка Патријаршија (основач Св. Сава), Црногорска Православна Црква – Цетињска Архиепископија (основач Рувим Његош), Цариградска Патријаршија (основач Св. Апостол Андреј), Грчка Православна Црква – Атинска Архиепископија (основач Св. Апостол Павле), Албанска Православна Црква – Тиранска Архиепископија (основач Теофан Ноли), Романска Православна Црква – Патријаршија (основач Николај Александар). Б)МОХАМЕДАНСКИ: Исламска Верска Заедница во Македонија (сунити), Исламска Верска Заедница во Босна и Херцеговина – Ријасет (сунити), Исламска Заедница од Албанија (сунити), Бекташиски Тарикат од Тирана (дервиши), Бекташки теќиња од Тетово и Кичево (дервиши), Исламска Заедница во Косово – Мешихат (сунити), Исламска Заедница во Србија (сунити), Исламска Заедница во Хрватска – Мешихат (сунити), Исламска Заедница во Црна Гора, Исламска Заедница во Бугарија (сунити), Ахмедијска Исламска Заедница во Бугарија. В)КАТОЛИЧКИ:  Загрепска Надбискупија (Хрватска), Ѓаковска-Осиечка Надбискупија (Хрватска), Риечка Надбискупија (Хрватска), Сплитско-Макарска Надбискупија (Хрватска), Задарска Надбискупија (Хрватска), Белградска Надбискупија (Србија), Сремска Бискупија (Србија), Призренска Апостолска администратура (Косово), Гркокатолички Aпостолски Егзархат во Србија, Скадарска Надбискупија (Албанија), Тиранско-Драчка Надбискупија (Албанија), Јужно-Албанска Апостолска администратура (Албанија), Гркокатолички Апостолски Егзархат во Македонија, Гркокатолички Апостолски Егзархат во Грција, Гркокатолички Апостолски Егзархат во Бугарија, Софиско-Пловдивска Бискупија (Бугарија), Никополска Бискупија (Бугарија), Истанбулски Апостолски Викариат (Турција), Ерменска Надбискупија во Истанбул (Турција), Гркокатолички Апостолски Егзархат во Истанбул (Турција).
  • ГЕОПОЛИТИЧКА ОПРЕДЕЛЕНОСТ: Македонија и Македонскиот народ заедно со народите и нациите со јужно-словенска култура и православна вероисповед се преовладувачки со земјено-телурократска мисла. Народите и нациите со мохамеданска вероисповед исто така. Хрватска претставува неопределена и непреовладана ниту од земјениот ниту од морскиот концепт односно 50/50%. Грција е единствената на Полуостровот определена мнозински со таласократска мисла.
  • ИСТОРИЈА ВО ОПШТ И СКРАТЕН ОБЛИК(во анализа и подготовка)