За Кружокот

%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%beabout

„Политички Гроздобер”, или скратено „Полигрозд”, претставува доброволен книжевно-филозофски кружок на младите студенти, правниците и мислителите со сопствениот став по прашањата поврзани со политиката, филозофијата и теологијата, државното управување и системското уредување, јавната администрација, геостратегијата, идеологиите, безбедносните прашања и правото.

ИСКОНОТ НА ПОЛИТИЧКИ ГРОЗДОБЕР

УСТАВОТ НА ПОЛИТИЧКИ ГРОЗДОБЕР

ЦЕЛИТЕ НА ПОЛИТИЧКИ ГРОЗДОБЕР

2ornament