Macedonia_on_Slavonic

Хитиим PG

  • ЖИТЕЛСТВО: 5 милиони.
  • ВАЖНИ КОПНЕНИ ПАТИШТА: Патот Е-75, Патот Е-90, Патот Е-65.
  • ВАЖНИ МОРСКИ ПРИСТАНИШТА: Солун, Кавала.
  • РЕСУРСИ: обработлива земјоделска површина, вода, хидропотенцијал, злато, мермер, дрва, јаглен, олово, цинк, бакар, сребро, железо.
  • ПОБРОЈНИ ВЕРСКИ ЗАЕДНИЦИ: А)ПРАВОСЛАВНИ: Македонска Православна Црква – Охридска Архиепископија (основач Св. Климент Охридски), Бугарска Православна Црква – Патријаршија (основач Св. Борис Бугарски), Српска Православна Црква – Пеќка Патријаршија (основач Св. Сава), Цариградска Патријаршија (основач Св. Апостол Андреј), Грчка Православна Црква – Атинска Архиепископија (основач Св. Апостол Павле), Албанска Православна Црква – Тиранска Архиепископија (основач Теофан Ноли). Б)МОХАМЕДАНСКИ: Исламска Верска Заедница во Македонија (сунити), Исламска Заедница од Албанија (сунити), Бекташиски Тарикат од Тирана (дервиши), Бекташки теќиња од Тетово и Кичево (дервиши), Исламска Заедница во Косово – Мешихат (сунити), Исламска Заедница во Србија (сунити), Исламска Заедница во Бугарија (сунити). В)КАТОЛИЧКИ: Призренска Апостолска администратура (Косово), Јужно-Албанска Апостолска администратура (Албанија), Гркокатолички Апостолски Егзархат во Македонија, Гркокатолички Апостолски Егзархат во Грција, Гркокатолички Апостолски Егзархат во Бугарија.
  • МАКЕДОНСКИ ЕТНОСИ: Брсјаци, Мијаци, Мариовци, Которци, Бели Шопи, Црни Шопи, Горани/Јеновци, Торбеши, Врбаци, Бондарци, Пчинци.
  • СРОДНИ ЕТНОЗАЕДНИЦИ: Беломорски Власи (! постои и во голема мера е завршен процесот на грцизирање), Тесалиски Власи (! постои и во голема мера е завршен процесот на грцизирање), Епирски Власи (! постои и во голема мера е завршен процесот на грцизирање) (! постои процес на албанизација).
  • ГЕОПОЛИТИЧКА ОПРЕДЕЛЕНОСТ: Македонија и Македонскиот народ заедно со народите и нациите со јужно-словенска култура и православна вероисповед се преовладувачки со земјено-телурократска мисла. Етносите и нациите со мохамеданска вероисповед исто така. Грците се определени мнозински со таласократска мисла.
  • ИСТОРИЈА ВО ОПШТ И СКРАТЕН ОБЛИК: (во анализа и подготовка)