Наслов: ПРИКАЗНАТА ЗА ЦИВИЛИЗАЦИЈАТА

А. Автор: Вил Дјурант

will_durant1

Б. Година на издавање: 1942 година

В. Јазик: англиски

Г. Краток опис: 1150 стр.

 СОДРЖИНА

1) PREFACE

2) CONTENTS

3) THE ESTABLISHMENT OF CIVILIZATION

4) THE NEAR EAST

5) INDIA AND HER NEIGHBORS

6) THE FAR EAST

7) LIST OF ILLUSTRATIONS

Д. За набавување на книгата: Книгата може да се добие во електронски формат и нарачката е бесплатна.

преземете ја книгата/download the book