EP O ANTIČKOJ ISTORIJI SRBA I HRVATA – BRANIMIR ŠTULIĆ

KRATKA POVIJEST MEĐUNARODNOG STANJA OTPRIJE

Možda ne bi zgorega bilo predočiti grube
Natuknice svjetske povijesti dakako posle
Zadnjeg potopa budući ih se više desilo
Ono prije zadnjeg potopa bijaše također
Svakako samo ne jednostavno dakle prvi val
Sa istoka je Ham val bio koji je već oko
Pethiljadite prije naše ere sve do međa
Afričkih prašuma znači Sjeverne Afrike i
Etiopije dospio najveći predstavnik tog
Vala bješe Nimrod moćni lovac pred dragim bogom
Moguće je to kod Homera Orion premda je
Priča drukčija to bi oko četiri hiljade
I tristopedesete bilo u to je vrijeme
Drugi Šem val u Evropi oko Vinče čučao
Da bi oko tri hiljade petstote u porječje
Mezopotamsko došao prvo u Kiš moguće
Sa Etanom a onda južnije u Ereh i Ur
Jer mu je za vratom treći Jafetov val duvao
Prvi i drugi val bi turski bili ako nam je
Po lubanjama suditi treći indoevropski
Iako su obje jezične skupine već i za
Moćnog lovca Nimroda imale okrugloglave
I te dugoglave mimo pobrkanih govora

Branimir Štulič (2)
AHATATA ALATI AVIENTA VILUŠATI

Kad sa strme dođoše Viluše luvijska pjesma
O Viluši odnosno Iliju pošto Heleni
Izbaciše v i š Ilij je uvijek grad a
Troja zemlja ispravno Tauriša otuda i
Tauri za Trojance izgleda da su Luvijci
Naginjali petnaestercu a šesnaestercu
Heleni taj je stih pronađen na pločicama u
Hatuši prijestolnici Hetita il Nešita
Luvijski bi srpski bio a nešitski hrvatski
Ako samo zbog toga što su kola i svatove
Trobojkom ukrašavali crven bijeli plavi
Dok su lica i držanje dvojice egipatskih
Hetskih zarobljenika čisti Zrinski-Frankopani
Nešiti su propali ali su još pet stoljeća
Potom luvijski govorili no kod Helena o
Njima ni pomena nema moguće stoga što ih
Nešiti odande potjeraše a i sami se
Takozvani Heleni luviziraše budući
Ranije Pelazgi biše znači Šumeranima
Najbliže dođoše kad vrag tamo odnese šalu
Naime propašću Treće urimske porodice
A pošto i Abraham u isto vrijeme prema
Egiptu krene to razlog bude da skoro petsto
Godina potom Danaja u otadžbinu prime

POVIJEST HRVATA I SRBA OD NAJSTARIJEG DOBA

Hrvati su Sauromate odnosno Sarmaćani
Dokaz priehali su na Balkan kao konjanici
A pošto su im mame bile Amazonke otuda
Ne govore otadžbina već domovina oni su
U četvrtom stoljeću prije naše ere prošli kroz
Skićane i produžili do Evrope i Baltika
Gdje sretnu Gote i kasnije oni iz Ukrajine
Kao Crveni Hrvati priehaše s njima na
Balkan tek Bijeli su Hrvati došli iz današnje
Bjelorusije u sedmom stoljeću tukli Avare
I naselili Donju Dalmaciju tu smo već na
Povijesnom tlu možda bi samo trebalo dodati
Kao Goti Crveni su Amali Bijeli Balti

Crveni su došli otprilike sto trideset ljeta
Prije Bijelih neki od njih naseliše Heladu

Srbi su pak Dahe il Daje rubno iransko pleme
Koje je četiri stotine godina kasnije za
Sarmaćanima krenulo prema zapadu i tu se
Smješalo sa Keltima i Suebima u od tih
Ispražnjenoj Bohemiji pa njihovim tragom došlo
U Srbiju gdje već i drugi Kelti biše stigli su
Otprilike dvadeset godina poslije Bijelih
Hrvata i tu smo već na povijesnom zemljištu u
Oba slučaja dakako Konstantin Porfirogenet
Bog mu dušu prostio časnom književnom predšasniku

Ali zašto govore isti jezik to je doista
Veliko čudo pošto strogo govoreći jedini
Sloveni među Slovenima su Slovenci i bliski
Slovaci drugi to nisu jer Rus je staroslovenska
Riječ za Vikinga a Bugari su već tursko pleme

Ostalo se nalazi kod popa Dukljanina premda
Zbrčkano povijesno je nepogrešivo znači posle
Sama i prvog krštenja u sedmom stoljeću dva se
Vijeka pronalaze da bi se sredinom devetog
Stoljeća konačno našli i ponovo krstili i
Odmah zatim raspali onda dva naraštaja potom
Bugarski car Boris razbuca Srbiju što poluči
Da Bijela Hrvatska pod Tomislavom glavna sila
Na tome području sto sedamdeset godina bude
A Bosance ijekavštini prizove međutim oko
Zvonimira se koplja i dan danas lome a onda
Jošte i više jer zbog građanskog rata i raskola
Spadne Bijela Hrvatska na četrdesetak posto
Pređašnje snage još vijek prije kraja dvanaestog
Stoljeća poslije toga još tri stotine godina
Do Krbavske bitke prebivaše ostaci Hrvata
U Hrvatskoj a onda se na put do Slovačke daše
Crvena pak Hrvatska šaptom pade skoro pa tristo
Godina prije Bosne što se poklapa sa jačanjem
Srbije pod svetim Savom ostalo znate bezmalo

Džoni Štulić

2004

Tekst je preuzet s web-stranice http://www.vreme.com