28910_104836529562009_1207590_n

Наслов: ВЕТРИШТА

А. Автор: Радојка Трајанова

28910_104837386228590_3655594_n

Б. Година на издавање: 2008 година

В. Јазик: македонски

Г. Краток опис: 106 стр.

„ВЕТРИШТА е роман во кој авторката не води во далечното минато на македонските предци, а пред се на нејзините предци. Отсликувајќи ги нив, ги осветлува македонските корени како би дала свое видување на вистинитите историски замрсени пресвртници, а се со цел да фрли еден зрак светлина на темното македонско минато како би ја осветлила нишката на македонската иднина.”

Д. За набавување на книгата: Испрати порака за повеќе информации на https://www.facebook.com/radojka.trajanova