ARISTOTLE’S PHILOSOPHY OF EQUALITY, PEACE & DEMOCRACY

The son of a doctor, Aristotle was born in the city of Stagira in Macedonia in the year 384 BC, … More

(ГЕО)ПОЛИТИКАТА НА ЕМОЦИИТЕ

ПОЛИТИЧКИОТ СТРАВ, ПОНИЖУВАЊЕТО И НАДЕЖТА ВО БЕЗБЕДНОСНИОТ ДИСКУРС НА МАКЕДОНИЈА Францускиот геополитиколог Доминик Моизи пред неколку години ја презентираше тезата за … More