ДАЛЕЧНА АЗИЈА И ОКЕАНИЈА: СОЗДАДЕНО РЕГИОНАЛНОТО СЕОПФАТНО ЕКОНОМСКО ПАРТНЕРСТВО

РАЗГОВОР СО КОРИБКО: БАЛКАНОТ ОТСЕКОГАШ БИЛ ВАЖЕН И ТОА СЕКОГАШ ЌЕ ОСТАНЕ СЛУЧАЈ

Овој текст претставува македонска верзија на интервјуто со Андреј Корибко кое неодамна беше објавено во италијанското списание „Eurasia: Rivista Di … More

THE BALKANS HAVE ALWAYS BEEN IMPORTANT – AND THIS WILL ALWAYS REMAIN THE CASE

This text is the English version of the interview with Andrew Korybko which was recently published in the Italian journal … More

ИЛИРСКИОТ ДЕЛ ОД ПОЛУОСТРОВОТ: ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОЖНУВАЊА НА ПРОБЛЕМИТЕ

ЗАПАД: НОВИ ПРЕДВЕСНИЦИ НА МУЛТИПОЛАРНАТА ГЕОПОЛИТИКА

СЛАБОСТИ И ПРЕДНОСТИ НА КАПИТАЛИЗМОТ – ВТОР ДЕЛ

Папата кој со текот на времето добивал на тежина во политичкиот живот на Западот, преку Франките, односно Света Римска Империја, … More